Website Banner
     
   
 
  Our Service  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    ลิฟต์พยาบาล  
 
 
    บริการอื่นๆ
 
   
  อะไหล่  
 
 
    MOTOR  
 
 
    DOOR OPERATOR LANDING DOOR  
 
 
    GUIDE RAIL  
 
 
    GOVERNOR  
 
  
 
   
   
 
   
     
   
 
บริษัท เกียรติชาติลิฟท์ จำกัด
 
     
 
 
     
     
     
     :: บริการอื่นๆ ::  
 
     
  บริษัทยังให้บริการอื่นๆในธุรกิจลิฟต์   
 


1. ปรับปรุงลิฟต์เก่า-ใหม่ให้มีคุณภาพและใช้งานได้ดี  
 
 
  2. ซ่อมแซมลิฟต์ที่ชำรุด-เสียหายให้มีคุณภาพดีใช้งานได้ตามปกติ  
     
  3. ออกแบบลิฟต์ทุกชนิดให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะติดตั้งลิฟต์ (ออกแบบติดตั้งลิฟต์ เข้าหาพื้นที่)   
     
     
   
 

 
     
 
 
     
 


 
   
 
     
     
     
     
     
     
     

                                           หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  อะไหล่  ลูกค้าของเรา ติดต่อเรา                                 

บริษัท เกียรติชาติลิฟท์ จำกัด | KEIAT CHAT LIFT Co.,Ltd.
เลขที่ 17/19   หมู่ 8  ซอยคลองห้าตะวันออก 28  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
17/19  Moo 8  Soi Klong 5Tawan-ook 28  T. Klong 5 Klonghlong  Phathumtani 12120 Thailand.
โทร. : 02 1941477-8, แฟ็กซ์. : 02 194-1479

Current Pageid = 22